PRIVACYVERKLARING

My Dream Party @ Home

1. Algemeen

  We beschermen je gegevens en respecteren jouw rechten. 

  Deze privacyverklaring gaat uit van Dreamland nv, met maatschappelijke zetel te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 448.746.645 RPR Brussel. Ook wanneer we “My Dream Party At Home”, “wij” of “ons” gebruiken in dit document, verwijzen we naar Dreamland.

  Persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Wij maken er dan ook een punt van om deze zo goed mogelijk te beschermen. Bij het gebruik van je persoonsgegevens houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. 

  My Dream Party At Home is een initiatief van Dreamland maar hangt samen met Workshop At Home van Colruyt Group Academy. Op beide websites kan je boxen bestellen om thuis een verjaardagsfeestje te organiseren of deel te kunnen nemen aan een workshop. Om deze boxen te kunnen versturen hebben we een aantal van jouw gegevens nodig. Omdat beide initiatieven samenhangen hebben beide nv’s toegang tot jouw gegevens (Colruyt Group Academy en Dreamland). 

  2. Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we ? 

   We verzamelen gegevens die je ons zelf meedeelt, gegevens over bezoeken aan de website, enzovoort. 


   Gegevens die je aan ons geeft

   Om de boxen bij jou thuis te kunnen leveren hebben we je naam, voornaam en adres nodig.
   Je e-mailadres vragen we op om je een bevestigingse-mail te kunnen sturen.

   My Dream Party at Home is een testproject. Daarom zouden we je graag contacteren met de vraag naar feedback. Indien we je mogen contacteren hierrond vragen we ook je telefoonnummer. 

   Via de website

   Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op uw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: er zijn technische cookies (bijvoorbeeld voor het bijhouden van taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies die verlopen na één sessie) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op het internet volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden). 

   https://www.colruytgroupacademybox.be/policies/privacy-policy


   3. Waarom en op welke basis verwerken wij jouw persoonsgegevens?

   We hebben jouw gegevens nodig om je onze diensten te kunnen aanbieden. We hanteren daarbij strenge (communicatie)regels. 

   Uitvoering van een overeenkomst 

   Je naam, adres en e-mailadres hebben we nodig voor het opsturen van de boxen. Zonder deze gegevens kunnen we geen bevestiging sturen en weten we niet waar we de box moeten leveren.

   Toestemming 

   Wanneer je hiervoor toestemming geeft, kunnen we je ook telefonisch contacteren met de vraag naar feedback omtrent deze nieuwe dienst van Dreamland. Je kan je toestemming hiervoor steeds intrekken. 

   4. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

   Enkel Colruyt Group heeft toegang tot jouw gegevens en zal jouw gegevens nooit verkopen. 

   Medewerkers van Colruyt Group Academy en Dreamland

   De medewerkers van Dreamland hebben toegang tot jouw gegevens zodat zij de boxen kunnen klaarzetten. Zij hebben ook toegang nodig om je telefonisch te kunnen contacteren indien je hiervoor toestemming hebt gegeven. Colruyt Group Academy heeft toegang tot je persoonsgegevens omdat zij de website en de betalingen voor ons opgezet hebben. 

   Enkel medewerkers die je gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun job krijgen toegang tot jouw gegevens. 

   Partners en dienstverleners 

   Uw online betaling wordt afgehandeld door MultiSafepay, zij hebben toegang tot uw gegevens. Ook onze websitebeheerder Shopify heeft toegang tot jouw gegevens. Tot slot heeft ook Bpost toegang tot jouw gegevens aangezien zij de boxen zullen leveren. Alle partners zijn gebonden aan deze privacyverklaring en mogen jouw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden gebruiken dan hierin beschreven. 

   Sommige dienstverleners hebben soms toegang nodig tot uw persoonsgegevens. Dit geldt onder andere voor advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken. 

   Bevoegde autoriteiten

   Daarnaast moeten wij in geval van een gewettigd verzoek je persoonsgegevens overmaken aan bevoegde autoriteiten. Elk verzoek zullen wij eerst nagaan en onderzoeken vooraleer wij uw persoonsgegevens effectief overmaken aan bevoegde autoriteiten.

   Hoe dan ook zal Colruyt Group jouw gegevens nooit verkopen.

   5. Waar bewaren we uw persoonsgegevens?

   Jouw gegevens worden in Europa en in de Verenigde Staten bewaard. 

   Colruyt Group Academy bewaart jouw gegevens binnen de Europese Unie.
   Onze websitebeheerder is een Amerikaanse partij en bewaart jouw gegevens in de VS. We hebben de nodige maatregelen genomen zodat jouw gegevens dezelfde bescherming genieten als binnen de EER. 

   6. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens? 

   Wij verwijderen uw persoonsgegevens zodra deze niet meer relevant zijn in het kader van de overeenkomst.

   We verwijderen je persoonsgegevens van zodra ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. 

   Wanneer je dit wenst, zullen wij uw data eerder verwijderen. Hiervoor kan je ons contacteren via onderstaande contactgegevens. 

   7. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

   We doen er alles aan om jouw gegevens optimaal te beschermen. Toch kunnen we nooit een volledige garantie bieden.

   Wij bewaren je persoonsgegevens op goed beveiligde en gecontroleerde computers. Wanneer we samenwerken met andere partijen, eisen we van hen eenzelfde niveau van beveiliging. Ondanks al onze inspanningen kunnen wij de veiligheid en bescherming van je persoonsgegevens nooit volledig garanderen. 

   8. Wat zijn jouw rechten als Gebruiker?

   We houden altijd rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Je kan foutieve gegevens laten verbeteren, ons vragen je gegevens niet te gebruiken voor direct marketing, enzovoort. 

   Dreamland hecht heel veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Bij het gebruik ervan houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Daarom zetten we ze hieronder allemaal op een rijtje. Je kan ons contacteren via de contactgegevens die je onderaan deze Privacyverklaring terugvindt. 

   Je kan je op elk moment laten schrappen bij My Dream Party at Home. De dienstverlening en al de bijhorende communicaties worden dan stopgezet.

   Je kan een overzicht vragen van de persoonsgegevens die we van jou bijhouden. Je kan foutieve gegevens laten verbeteren en gegevens die niet langer relevant zijn laten verwijderen.

   Je kan jouw contactgegevens laten doorsturen naar een andere partij.

   Je kan ons vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen een gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. 

   Klachten rond de behandeling van jouw persoonsgegevens?
   Heb je klachten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Officer – DPO) op privacy@colruytgroup.com of (+32) 2 363 56 56. Wanneer hij je onvoldoende kan helpen, kan je ook steeds contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en daar een klacht indienen.

   9. Hoe kan je ons contacteren? 

   Heb je klachten rond de behandeling van jouw persoonsgegevens? Of heb je bijkomende vragen? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens. 

   Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Contacteer dan onze functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Officer – DPO). Dit kan op 3 manieren:

   • Schrijf een brief naar Dreamland, Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle
   • Stuur een mail naar privacy@colruytgroup.com 
   • Bel ons op (+32) 2 363 56 56. 

   10. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring 

   Blijf op de hoogte van wijzigingen en lees deze Privacyverklaring regelmatig na. 

   Onze dienstverlening groeit en evolueert voortdurend teneinde steeds de best mogelijke service te kunnen blijven aanbieden. Daarom zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig bijwerken zodat deze steeds correct toelicht hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Hoewel we ons best doen om je op wijzigingen attent maken, raden we toch aan om deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken. Het is immers je eigen verantwoordelijkheid om aanpassingen op te volgen. 

   De Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 06/04/2021.   close menu